Over mij

Ida van PraagMijn naam is Ida van Praag, programma manager en eindbaas bij Ida Social Media Coach. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder van een dochter en vrijwilliger bij de pedagogische begeleiding van jeugd met gedragsproblematiek en leerproblemen.

Als eigenaar van IDA Interim Development Advice geef ik (juridisch) organisatieadvies, bedrijfsopleiding en -training aan organisaties en professionals in de zakelijke dienstverlening. Volwassenen educatie & opleiding is wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en daar heb ik vanaf 2016 kinder educatie aan toegevoegd.

Ida Social Media CoachMissie: Sociaal Veilige & Mediawijze School 

Als ouder én professional heb ik zelf ervaren hoeveel jonge kinderen al mee krijgen vanuit de mediaomgeving. Kinderen hebben steeds jonger toegang tot internet en sociale media. Veel van deze online applicaties en websites zijn informatief en educatief, maar soms vind ik ze ronduit schadelijk voor (jonge) kinderen. Mijn vragen waren: Wat is een gezonde balans bij mediagebruik en mediagedrag? Wat draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen? Wat is het pedagogisch beleid dat daarbij hoort? Hoe maken we kinderen sociaal weerbaar? Hoe maken we kinderen digitaal vaardig? Hoe ervaren kinderen zelf de mediaomgeving? Mijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen hebben geleid tot een volledig programma aanbod, waarmee ik kennis en expertise deel met volwassenen, maar vooral kinderen.


Visie: Digitaal Wereldburgerschap en Sociale Cohesie

Educatie en opleiding is belangrijk in onze huidige maatschappij. Er is veel aandacht voor passend onderwijs en passende ondersteuning voor elk individueel kind. Ieder kind heeft een eigen leerproces en een eigen leerstrategie, waarmee het kind vaardigheden (aan)leert. Er is aandacht voor cognitieve ontwikkeling, maar ook sociaal emotionele ontwikkeling. Begeleiding bij de ontwikkeling van een goede leerstrategie is belangrijk, om de geformuleerde leerdoelen te behalen. De unieke talenten en vaardigheden van het kind bepalen in hoge mate het leerpotentieel en daarmee het uiteindelijk opleidingsniveau. De ontwikkeling van het leerpotentieel start bij het basisonderwijs, het zogenaamde funderend onderwijs. Daar vormt het kind een eigen identiteit, een persoonlijk karakter en leert het de vaardigheden om zich verder te ontwikkelen. Het kind heeft daarom begeleiding en ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van deze sociale- en cognitieve vaardigheden. Daarvoor is een sociaal veilige leefomgeving en inspirerende leeromgeving essentieel.

De samenleving waarin wij nu leven, dwingt ons na te denken over cultureel-, sociaal-, etnische- en economische vraagstukken. Deze vraagstukken zijn niet nieuw, maar komen nu ook in de mediaomgeving uitgebreid aan bod. Door invloeden vanuit diezelfde mediaomgeving, staat de identiteitsvorming van kinderen onder druk. De kinderen van deze nieuwe generatie groeien op in een gemedialiseerde samenleving en zijn al op zeer jonge leeftijd digitaal vaardig. Soms veroorzaakt dit een digitale kloof met de oudere generatie(s), die niet is opgegroeid met 24-uurs toegang tot internet en sociale media. Sociale interactie via media is niet altijd sociaal en berichtgeving vanuit de media wordt soms stevig gekleurd met een persoonlijke en ongezouten mening. Dat is wat wij zien én onze kinderen zien. Burgerschapsvorming en sociale integratie zijn daarom belangrijke maatschappelijke thema’s en horen vanaf het basisonderwijs bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Sociale weerbaarheid en het beschermen van je privacy online zijn belangrijke aandachtspunten geworden. Seksuele vorming en lijfbewustzijn zijn helaas ook noodzakelijk gebleken, na meerdere meldingen in de media dat kinderen steeds vaker het slachtoffer worden van incidenten die te maken hebben met grooming, sexting en sextortion.

Focus: Het onderwijs van de toekomst 

Het onderwijs van de toekomst zal meer technologie gedreven zijn en daarom is het aanleren van ict-basisvaardigheid, digitale vaardigheid, informatievaardigheid én mediawijsheid belangrijk. Deze vaardigheden zijn ondergebracht in de leerlijnen digitale geletterdheid en behoren tot de 21e eeuwse vaardigheden. Een volledig toekomstgericht onderwijsaanbod dat onze kinderen ondersteuning biedt bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Niet elk kind hoeft de universiteit te halen; onze samenleving heeft ook vakmanschap nodig. Persoonlijke ontwikkeling is het belangrijkste. Hier horen dan termen bij als ‘gepersonaliseerd leren’ en ‘een leven lang leren’.

Elk kind is uniek. Het heeft een eigen identiteit, een persoonlijk karakter en talenten die het ten volle mag benutten. Gedragsproblemen, leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen, worden sneller en jonger herkend. Kinderen vormen hun identiteit door wat zij zien en ervaren. Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij? Het ontwikkelen van sociale weerbaarheid (online), is dus minstens zo belangrijk. Bij mijn programma wordt de gehele sociale leefomgeving geactiveerd in de ondersteuning van kinderen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Het einddoel is een sociaal veilige leefomgeving én inspirerende leeromgeving, die kinderen in staat stelt hun unieke talenten ten volle te benutten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!