Onderwijsinnovatie Programma

Onderwijsinnovatie programma
Het programma wordt op dit moment door ons geïmplementeerd bij 30 onderwijsinstellingen PO-VO-MBO. Stapsgewijs zullen wij de gebleken effectieve methodieken toevoegen aan de onderdelen hieronder.

Onderwijsinnovatie en educatie
Wij ontwerpen educatie in multidisciplinaire ontwikkelteams. Elk ontwikkelteam bestaat uit een projectleider, onderwijskundige en meerdere vakdocenten. Hierdoor kunnen wij vakoverstijgende educatie ontwerpen, waarmee wij kennis vanuit meerdere invalshoeken ontsluiten zodat het jeugd- en jongeren écht raakt. 

Wij bieden

  • Procesbegeleiding bij het ontwerp van innovatieve educatie
  • Screening van het inhoudelijke onderwijsaanbod
  • Een kenniscentrum met wetenschappelijk onderzoek
  • Monitoring van onderwijstrends en actualiteiten
  • Lesmaterialen, workshops en trainingen

Heeft u interesse in onze werkwijze?
Neem dan contact op via het contactformulier.

 

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!