Ouder & Opvoeder

Mediaopvoeding door mediawijze ouders & opvoeders

Bent u zelf actief op social media? Wat is de invloed van media op uzelf? En op uw kind? Weet u wat uw kind online doet?
Heeft u inzicht in de mediaomgeving van uw kind? Bent u zelf digitaal vaardig?

De meeste (groot)ouders hebben inzicht in de thuis- en schoolomgeving van het kind. De mediaomgeving van het kind speelt zich echter vaak af buiten het zicht van volwassenen. Kinderen moeten begeleid worden bij het veilig en nuttig gebruik maken van social media en internet. U moet weten hoe u de accountinstellingen kunt gebruiken om uw privacy te beschermen. Daarvoor is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van (online) applicaties. Om uw kind goed te begeleiden is het belangrijk dat u digitaal vaardig bent en mediawijze keuzes kunt maken. Wij organiseren daarom ouderavonden Mediawijsheid, die u ondersteunen bij de mediaopvoeding en u inzicht geven in de mediaomgeving van uw kind.

Mediaopvoeding

 

Digitale kloof of mediawijze ouder?
Sommige ouders zijn onvoldoende bekend met het gebruik van social media platformen of de platformen waarop hun eigen kinderen actief zijn. Ze hebben geen inzicht in de games die passen bij de belevingswereld van hun kind, de commercie die deze games met zich meebrengen of de impact die het heeft op het gedrag van het kind. Er is sprake van een digitale kloof tussen ouder en kind. Ouders hebben vaak geen grip op wat hun kinderen online doen, toezicht is moeilijk en inzicht ontbreekt soms. De invloed van media op jonge kinderen is groot, maar wordt door ouders nog vaak onderschat. Er is veel vraag naar kennis en vaardigheden die ouders kunnen inzetten bij de mediaopvoeding van hun kinderen.

Een goede mediaopvoeding als basis
Bijna iedereen maakt gebruik van WhatsApp, Facebook of een van de andere social media kanalen, maar weet u er het fijne van? Tijdens de ouderavond leert u in één avond de basisvaardigheden. Geen droge lesstof of de knoppencursus, maar interactie en het uitwisselen van ervaringen over kinderen en hun (social) media- en internetgebruik. Niet alleen opsomming van onderzoeksresultaten en cijfers, maar praktische tips en trucs die u ondersteunen bij de mediaopvoeding van uw kind. Het is de bedoeling dat u uw kind daarna goed kunt begeleiden bij het veilig en nuttig gebruik maken van social media en internet. Wij bieden u volop de mogelijkheid om vragen te stellen, terwijl wij u helpen uw kennis van mediawijsheid en digitale vaardigheden te vergroten.

Ouderavond of themabijeenkomst
Pas als u zelf heeft geleerd en ervaren hoe iets werkt, kunt u deze kennis overdragen. Soms is uw kind zelfs verder dan u denkt!
Dat maakt deze ouderavond een bijzonder waardevolle avond die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Social media en internet: Wat is mediawijsheid? Waar moet ik op letten als mijn kind online is?
  • Digitale vaardigheid: Welke Social Media platformen zijn er? Hoe leer ik mijn kind deze veilig te gebruiken?
  • Sociale interactie: Hoe stimuleer ik goede omgangsvormen online? Hoe voorkom ik grensoverschrijdend gedrag online?
  • Veiligheid op internet; Hoe bescherm ik mijn online privacy? Wat is een digital footprint?
  • Advies en ondersteuning: Waar vind ik hulp als het toch een keer mis gaat?

Aan het einde van de avond bent u zich meer bewust van de voor- en nadelen van het gebruik van Social Media en internet. Daarnaast bent u in staat incidenten voortijdig te signaleren of zelfs te voorkomen. Deze basiskennis mediawijsheid geeft u meer zelfvertrouwen bij de mediaopvoeding van uw kind. U bent in staat uw kind goed te begeleiden bij het veilig gebruik maken van social media en internet.

Verdieping kennis of vaardigheid
Mocht u prijs stellen op verdere verdieping van uw kennis of vaardigheid, dan organiseren wij in overleg een aanvullende themabijeenkomst, groepstraining of zelfs een individuele training. Informeer gerust naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee.

U kunt een ouderavond, themabijeenkomst of training aanvragen via het contactformulier op deze website.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!