Kinderen 0-18 jaar

De mediaomgeving van kinderen

Kinderen zijn dol op contact met leeftijdsgenoten én ze werken graag en makkelijk met een computer, smartphone of tablet. Daarom is het niet raar dat contact via sociale media op school heel gewoon is voor hen. Kinderen hebben echter nog begeleiding nodig bij sociale interactie, met name in de mediaomgeving. Ze moeten gestuurd worden in sociale omgangsvormen en de ontwikkeling van zelfreflectie over de oorzaak en het gevolg van eigen handelen. Dit is een taak voor ouders, opvoeders en begeleiders, in samenwerking met scholen en onderwijsinstellingen. Samen Sociaal Sterk.

Mediaomgeving_SMCMediaopvoeding in de praktijk
Omdat kinderen steeds vaker communiceren via social media en internet, is het noodzakelijk dat mediawijsheid onderdeel wordt van onze samenleving. De invloed van de media op onze samenleving en vooral onze kinderen, wordt steeds groter. Zelfs groter dan de invloed die ouders of leerkrachten hebben op kinderen. Kinderen bevinden zich in een kwetsbare ontwikkelingsfase. Daarom is goede begeleiding bij de mediaopvoeding heel belangrijk. Als we kijken naar aspecten uit de ontwikkelingsfases van het kind, kunnen we ze op veel gebieden koppelen aan de mediaopvoeding:

  • De ontwikkeling van het zelfbeeld en de eigen identiteit
  • De ontwikkeling van sociale omgangsvormen en sociale interactie
  • Preventie en signalering van grensoverschrijdend gedrag
  • Digitaal wereldburgerschap: het verwerven van digitale kennis en vaardigheden
  • Mediawijsheid: het verwerven van mediawijsheid competenties

Voor preventie van incidenten is het aanleren van nuttig en veilig gebruik van deze communicatiekanalen heel belangrijk. Hiermee bevorderen we niet alleen de kennis en digitale vaardigheden van het kind, maar activeren we ook de bewustwording over de voor- en nadelen van het gebruik van social media en internet.

Mediaonderwijs in de praktijk
Onderwijsprofessionals hebben een signaleringsfunctie als het gaat om het voortijdig herkennen van problemen bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Zij kunnen ouders adviseren en hen begeleiden bij het inschakelen van opvoedkundige ondersteuning. Dit maakt al duidelijk dat mediawijsheid alleen kan worden gerealiseerd door goede begeleiding bij mediaopvoeding en mediaonderwijs. Daarom heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat mediawijsheid in de kerndoelen van het onderwijs moet worden opgenomen.

De leerlijn mediawijsheid activeert het zelfbewustzijn van het kind. De inhoud van het lesprogramma is volledig afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind en bestaat uit:

  • interactieve opdrachten die het kind laten ervaren;
  • klassikale vraaggesprekken over de eigen beleving en observatie;
  • het stimuleren van het begrip over het eigen gedrag en de sociale interactie;
  • praktijkopdrachten die het kind laten experimenteren met de opgedane kennis en vaardigheid.

Na het doorlopen van de leerlijn Mediawijsheid zijn kinderen volledig zelfredzaam bij het gebruik van social media en internet, zijn ze zich bewust van de voor- en nadelen ervan en kunnen ze veilig en nuttig gebruik maken van deze communicatiekanalen.

U kunt informatie over de leerlijn Mediawijsheid aanvragen via het contactformulier op deze website.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!