Naaktfoto op instagram door sexting

De melding van het Social Media incident sexting
Een naaktfoto op instagram door sexting! Woensdagochtend deden wij via onze Facebook pagina een oproep aan leerkrachten, ouders, opvoeders en begeleiders om melding te maken van Social Media incidenten. Be careful what you wish for! We werden getipt door een bezorgde ouder en vielen met onze neus in de actualiteit. In Tilburg werd een incident op een school in het voortgezet onderwijs gemeld. Er zouden naaktfoto’s op Instagram zijn verspreid en het had te maken met sexting.

Instagram

De research online via nieuwsbronnen
Na research via meerdere mediabronnen bleek al snel dat de politie een grootschalig onderzoek is gestart, na meerdere aangiftes. De meisjes op de foto’s blijken minderjarig te zijn. Research via Instagram leverde niets op, want de foto’s waren inmiddels verwijderd. Wel vonden wij een artikel op het FOK Forum, waarin de suggestie werd gewekt dat Instagram niet meewerkte aan blokkering of verwijdering. Dit artikel is inmiddels verwijderd; uiteraard vanwege privacy en imagoschade. Mediawoordvoering en Reputatiemanagement. Journalisten doken massaal op de berichtgeving en woordvoering van de betrokken partijen was ongetwijfeld druk met het crisismanagement. Wij volgden op de voet.

De nieuwsbronnen

Onderzoek naar verspreiden kinderporno in Tilburg via Instagram
Via Nu.nl, publicatie 12-01-2016 / 23.19 uur
Deze journalist maakt melding van een oproep tot het doen van aangifte door de politie. De politie biedt aan een rol te willen spelen bij het geven van voorlichting en advies. Er wordt zijdelings een melding gemaakt dat er ook sprake is van filmpjes met heftige vechtpartijen en online pesterijen. De schooldirecteur had hiervan al aangifte gedaan.

Naaktfoto’s jonge Tilburgse scholieren op Instagram
Via AD.nl, publicatie 12-01-2016 / 22.00 uur
Deze journalist heeft inmiddels de olievlek sexting ontdekt. Er zijn meerdere leerlingen en meerdere scholen bij betrokken. De politie schakelt op naar het kinderporno team, want veel van de meisjes op de naaktfoto’s zijn minderjarig. Interessanter is de woordvoering van de schooldirecteur. Hij betreurt de gang van zaken, snapt de ontsteltenis van de ouders en heeft de begeleiding van de kinderen opgepakt. De ouderraad weet nog van niets. De ouders en leerlingen klagen over de afhandeling van de problematiek door de schoolleiding.

Seksfoto’s van Tilburgse leerlingen verspreid
Via NOS.nl, publicatie 12-01-2016 / 23.25
Deze journalist heeft waarschijnlijk het grotere plaatje in beeld. De politie onderzoekt of de website beheerder, in dit geval Instagram, of anderen kunnen worden vervolgd. Inmiddels hadden wij al gezien dat het artikel via FOK forum vroeg in de ochtend nog online stond, maar in de namiddag alweer verwijderd was. Verspreiding had hoogstwaarschijnlijk al plaatsgevonden en men probeerde de schade te beperken.

Meisje steekt klasgenoot met schaar om naaktfoto’s
Via AD.nl, publicatie 14-01-2014 / 06.53
En dan hier het moment waarop had moeten worden ingegrepen, volgens ons. De directeur van de school betreurt het incident, maar kan niets verweten worden. Hij waarschuwt de leerlingen voor de gevaren van Social Media. Ze zien het als een “op zichzelf staand incident”. En daar gaat het volgens ons mis!

Iedereen op Tilburgse Vakcollege wist van naaktfoto’s
Via Het Brabants Dagblad, publicatie 13-01-2016 / 16.39
En dan blijkt dat er in de regio allang bekend was dat er naaktfoto’s op meerdere scholen werden verspreid.

Conclusie en aanbeveling sexting en verspreiding van naaktfoto’s
Wij zijn van mening dat er in 2014 een grondiger onderzoek had moeten plaatsvinden, wat betreft het “op zichzelf staande incident” met sexting en verspreiding van naaktfoto’s. Er is tevens een conclusie te trekken uit de communicatiekanalen en de restrictie die niet werd uitgevoerd qua mediawoordvoering. Namelijk eerst intern en daarna extern communiceren. Het lijkt erop dat de betrokken partijen elkaar niet hebben geïnformeerd, wat voor een journalist natuurlijk koren op zijn molen is. De meeste scholen en onderwijsinstellingen hebben geen ervaring met crisiscommunicatie en komen met uitspraken in de media terecht, die imago- en reputatieschade opleveren. Naar onze mening was dit niet nodig geweest als er even rustig was nagedacht, hoe de mediawoordvoering moet worden opgepakt. Hierover zou een schoolbestuur moeten nadenken; het is nu eenmaal actuele materie. Het zal ook actuele materie blijven als wij kinderen niet ondersteunen bij mediaonderwijs en seksuele vorming (online). Vanuit mijn ervaring met mediawoordvoering en reputatiemanagement zet ik mijn vraagtekens bij deze afhandeling. Hier hebben alle partijen verloren en imagoschade opgelopen. Vooral de meisjes, waarvan de naaktfoto’s op instagram terecht kwamen. Dit zal hen de rest van hun leven blijven achtervolgen. Ik spreek dan ook mijn zorg uit bij toekomstige incidenten. Niet alleen interventie, maar ook graag preventie!

Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen?
Wij kunnen u adviseren bij de Mediawoordvoering en het Reputatiemanagment. Zie Advies bij Social Media incidenten
De preventie start al bij de basisschool groep 1, waarbij kinderen mediaonderwijs en voorlichting over seksuele vorming krijgen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!