School & AVG – Privacy in het digitale tijdperk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf mei 2016 al actief, echter pas vanaf 25 mei 2018 zal de AVG ook daadwerkelijk worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er kunnen sancties worden opgelegd als een organisatie of instelling niet voldoet aan de wet. Dit kunnen bijvoorbeeld boetes zijn tot 4% van de wereldwijde omzet. […]

Mediapedagogiek & de privacy van het kind

Opvoedstijlen

Mediapedagogiek; begeleiding van kinderen bij mediawijsheid en digitalisering is mijn dagelijks werk. Als gastdocent geef ik lessen aan kinderen op de basisschool. Aan volwassenen geef ik advies over mediawijsheid en digitalisering van onze samenleving. Tijdens de Media Ukkie Dagen vorige week, heb ik een Facebook Webcare Service aangezet: “Mediaopvoeding? Vragen staat vrij”. Er kwamen 339 […]