21st Century Skills

Programma 21st Century Skills
Het programma 21st Century Skills wordt op dit moment door ons geïmplementeerd bij 30 onderwijsinstellingen PO-VO-MBO. Stapsgewijs zullen wij de gebleken effectieve methodieken toevoegen aan de onderdelen hieronder.

Vragenlijst 21st Century Skills
Wilt u ondersteuning bij het ontwerpen van innovatief onderwijs?
Wilt u op leerdoel- én kerndoel niveau uw eigen onderwijsaanbod screenen?
Wilt u toegang tot ons kenniscentrum met wetenschappelijk onderzoek?
Wilt u de laatste trends en de meest actuele stand van zaken weten?
Wilt u toegang tot lessen, workshops en trainingen?

Neem dan contact op via het contactformulier.

Creatief denken

Probleem oplossen

Computational Thinking

Informatievaardigheden

ICT – basisvaardigheden

Mediawijsheid

Communiceren

Samenwerken

Sociale & culturele vaardigheden

Zelfregulering

Kritisch denken

 

Samen Sociaal Sterk

Facebook User Timeline

Close
error: Content is protected !!