Mediapedagogiek & de privacy van het kind

Opvoedstijlen

Mediapedagogiek; begeleiding van kinderen bij mediawijsheid en digitalisering is mijn dagelijks werk. Als gastdocent geef ik lessen aan kinderen op de basisschool. Aan volwassenen geef ik advies over mediawijsheid en digitalisering van onze samenleving. Tijdens de Media Ukkie Dagen vorige week, heb ik een Facebook Webcare Service aangezet: “Mediaopvoeding? Vragen staat vrij”. Er kwamen 339 meldingen binnen, van volwassenen. Alle meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld en ernstigere incidenten zijn doorverwezen naar de daartoe bevoegde (hulp)instanties.

mediapedagogiek

Mediawijsheid: de beleidskaders Jeugd – Zorg – Onderwijs
Samenwerken aan jeugdpreventie, want de jeugd is onze toekomst. De aandacht voor mediawijsheid in onze sociale leefomgeving is nogal versnipperd. Vanuit de lokale beleidskaders krijg ik hierop het volgende antwoord: “Dat is bekend. Wij willen dat de vraag van onderaf komt, voordat wij kiezen voor een integrale aanpak via jeugd-, zorg- en onderwijs”. Dus ga ik het veld in en informeer bij verschillende lokale overheidsinstanties: “Willen jullie samenwerken en een GRATIS lezing organiseren over mediawijsheid en digitalisering?” Hierop krijg ik het volgende antwoord: “Wij gaan dit met onze interne afdeling educatie organiseren. We stellen geen locatie beschikbaar voor activiteiten van derden. De vraag moet van ouders en kinderen zelf komen”. Ben ik kritisch? Ja, want ik heb gecontroleerd of er inderdaad activiteiten zijn georganiseerd. Ik heb ze niet kunnen vinden, maar ik hoor het graag als ik iets gemist heb.

Digitalisering: De top 10 meest gestelde vragen over mediaopvoeding
Wat zijn de 10 meest gestelde vragen? Welke signalen ontvangen wij?

1.  Mijn kind wordt online lastiggevallen. Hoe stop ik dit?
2.  We hebben zijn accounts dichtgezet en toch ziet hij geweld online. Hoe kan dat?
3.  Wat mag school registreren in het leerling(achter)volgsysteem?
4.  Mijn kind zag seks of porno online. Hoe ga ik hiermee om?
5.  Elke keer weer die neus in dat scherm, ik word er gek van! Hoe stop ik dit?
6.  Hij zit de hele dag te gamen en is super opgefokt. Is hij verslaafd?
7.  School zegt dat ze WhatsApp groepen niet mogen controleren. Klopt dit?
8.  Hij zit in een vriendenclub, die zijn gedrag beïnvloeden. Hoe pak ik dat aan?
9.  Ze wil niks meer met ons delen, ik maak me bezorgd om wat er gebeurt online.
10.  Ze is zo impulsief, hoe leg ik uit dat deze foto’s niet handig zijn online?

Flipperkast loketten
Uiteraard vraag ik de volwassenen wat ze zelf al hebben ondernomen om het probleem op te lossen. De antwoorden liggen voor de hand: veel zoeken online of vragen bij andere volwassenen. Bij ernstige incidenten hebben ze contact opgenomen met de lokale overheidsinstanties. Mijn vervolgvraag is dan ook: Waarom neem je contact op met mij? Het aarzelende antwoord is dan: “Het probleem is nog steeds niet opgelost, verbieden werkt niet en kinderen zijn digitaal vaardiger en sneller dan wij”. Een gefrustreerde ouder wil graag dat ik haar citaat opneem in mijn blog. Bij deze: “Ik kan geen aangifte doen en er is geen hulpinstantie die ons verder helpt. We moeten het zelf maar uitzoeken. Van het kastje naar de muur, het zijn net flipperkast loketten. Het lijkt alsof het niemand iets kan schelen wat er online gebeurt met onze kinderen?”. Oeps, die komt bij mij als moeder én professional hard binnen. Ik leg haar uit dat dit niets te maken heeft met niet willen helpen, maar meer met niet kunnen helpen. Uit ervaring weet ik: dit heeft te maken met handelingsverlegenheid. We stellen lastige vragen!

“Ik kan geen aangifte doen en er is geen hulpinstantie die ons verder helpt. We moeten het zelf maar uitzoeken. Van het kastje naar de muur, het zijn net flipperkast loketten. Het lijkt alsof het niemand iets kan schelen wat er online gebeurt met onze kinderen?”

Handelingsverlegenheid? Eigenaarschap! Maak het bespreekbaar! 
Handelingsverlegen zijn is als je je verlegen voelt in een situatie. Je durft niet te handelen; veroorzaakt door sociale angst of gebrek aan kennis. Het gaat dan meestal over een gevoelig onderwerp. Opvoeding van kinderen ligt bij veel ouders heel gevoelig. Ouders hebben een eigen opvoedstijl, een eigen plan van aanpak. Soms worden hierover zelfs tussen (groot)ouders hevige discussies gevoerd. Wanneer mag ons kind een eigen mobiel? Wanneer gaan we het hebben over seksuele voorlichting? Lastige vragen; wie wil ze beantwoorden? Ik, samen met het kind.
Laten we nog eens kijken naar de 10 meest gestelde vragen. Ze gaan over mediapedagogiek; mediawijsheid en digitalisering van onze samenleving. Welke opvoedstijl zou hier het beste passen?

Opvoedstijlen

 

Het digitale tijdperk en de privacy van het kind
Kinderen hebben recht op privacy. Volwassenen waarborgen dat recht op privacy en daarmee de veiligheid (van kinderen online). Kinderen hebben begeleiding nodig bij mediagebruik en mediagedrag. Zie ook mijn eerder gepubliceerde blog: Privacy en Veiligheid? Maak kinderen zelfredzaam en mediawijs!

Een vraag van een kind uit mijn les:
Waarom zijn mensen boos op Facebook?
Mijn vraag aan het kind:
Wat denk jij zelf?

De antwoorden op de 10 meest gestelde vragen zijn samengevat in deze video van een ouderbijeenkomst 2017. Ook een ouderbijeenkomst aanvragen? Dat kan via het menu: Ouder & Opvoeder.

 

Inspiratiebronnen
Meldingen via Facebook Webcare van ouders en leerkrachten
Bronnen zijn bekend bij de redactie; we respecteren hun privacy

Ida van Praag is mediawijsheid professional en gecertificeerd MediaCoach. Ze geeft medialessen aan kinderen (0-18 jaar), adviseert ouders bij de mediaopvoeding en onderwijsprofessionals bij het mediaonderwijs. Als onderwijsadviseur geeft ze advies aan scholen en onderwijsinstellingen over 21e-eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, ICT & Innovatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Samen Sociaal Sterk

Facebook User Timeline

Close
error: Content is protected !!